В рамках третього тематичного блоку курсу «Підприємництво та бізнес-планування», представленого 17 лютого 2024 року в Сумській Бізнес-школі, к.е.н., професором, завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування Михайлом ГЕЄНКОМ, слухачі мали можливість ознайомитись з базовими засадами формування фінансової моделі функціонування малого бізнесу, провести реалістичну оцінку витрат для започаткування бізнесу, розрахувати майбутні грошові потоки та визначити джерела фінансових ресурсів для запуску бізнесу.